Popis galerie
Začátek července v horách Vysokých Taur.
Okolí Giesener hyty.

Vít Novák, ADRENALIN SPORT, horský vůdce UIAGM.

Více informací o kurzech a akcích na www.adrenalin.cz